?
 • 0769-81886121
 • taiyou@taiyou168.com
 • 吸油毡

  PP-1/PP-2吸油毡 — Oil Absorbent Mat  
  一、吸油毡抛于水面上,只吸油不吸水,吸油过程中及吸满油后将始终浮在水面上。
  二、表面积大,迅速吸附漏油,广泛用于海面、陆地等大面积漏油事故的应急救援。
  三、生产中、使用中及使用后处理,均无毒无污染,环保绿色。
  品 名
  Item
  型 号
  Code
  规 格
  Size
  厚 度
  Thickness
  包 装 数 量
  Count & Packing
  吸 油 量
  Absorbency
  说 明
  Description
  吸油毡
  Oil Absorbent Mat
  PP-1 1.2m x 2.4m 3mm-10mm 20 kg/Bag ≥350L/B 吸附轻油
  吸油毡
  Oil Absorbent Mat
  PP-2 1.2m x 2.4m 3mm-10mm 20 kg/Bag ≥350L/B 吸附重油

  永乐国际之乐在其中 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>